2011-08-24_Gone_To_Texas_Thomas.Allison138.jpg

AddThis

Freshmen students gather at the Tower during Tuesday's Gone to Texas celebration.

Photo Credit: Thomas Allison